Mgr. Anna Štěpánková

Bachelor's thesis

Komunitní umění - analýza zkušenosti hlavní organizátorky projektu

Community art - The analysis of experience of the main organizer of the project
Abstract:
Tato práce předkládá obraz projektu Komunitní umění, který byl realizován převážně studenty z Katedry sociální pedagogiky v jejich volném čase. Výzkum je zaměřen na zkušenosti hlavní organizátorky projektu. Teoretická část čtenáři umožní pochopení teoretického pozadí projektu. Část teoretické části se zabývá problémy současné společnosti, komunitní prácí a o jednu z možných forem komunitní práce – …more
Abstract:
This bachelor thesis propounds a picture of the Community Art Project which was mostly realized by the students of the Department of Social Education in their free time. The research is focused on the experience of the project head organizer. The theoretical part enables readers to understand theoretical background of the project. The part of it deals with the problems of the present society, community …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2013
  • Supervisor: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Reader: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta