Bc. Jana Širůčková

Diplomová práce

Badatelsky orientovaná výuka s využitím modulů

Inquiry-based teaching on elementary school with Modules
Anotace:
Diplomová práce se zabývá badatelsky orientovanou výukou fyziky, se zaměřením na využití modulů. Badatelsky orientovaná výuka je forma výuky, kdy žákovi není látka předávána pouze frontálním způsobem, ale žák je aktivně zapojen do řešení problematiky. V roli výzkumníka vyslovuje hypotézy, provádí experimenty a činí závěry. Cílem diplomové práce je zjistit, jak badatelsky orientovanou výuku prožívá …více
Abstract:
This thesis deals with inquiry-based science education and its focus on the possibilities of using modules which originate in the project PROFILES. Inquiry-based science education is a form of teaching. Students do not obtain information only in frontal way, they are actively involved in solving problems. Students hypothesize, execute experiments and draw conclusions in the role of a researcher. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Eva Trnová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta