Theses 

Badatelsky orientovaná výuka s využitím modulů – Bc. Jana Širůčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Širůčková

Diplomová práce

Badatelsky orientovaná výuka s využitím modulů

Inquiry-based teaching on elementary school with Modules

Anotace: Diplomová práce se zabývá badatelsky orientovanou výukou fyziky, se zaměřením na využití modulů. Badatelsky orientovaná výuka je forma výuky, kdy žákovi není látka předávána pouze frontálním způsobem, ale žák je aktivně zapojen do řešení problematiky. V roli výzkumníka vyslovuje hypotézy, provádí experimenty a činí závěry. Cílem diplomové práce je zjistit, jak badatelsky orientovanou výuku prožívá samotný žák a jestli mu přináší výhody oproti tradiční formě výuky. Diplomová práce je rozdělená do tří částí. V úvodu je zmíněna historie a vývoj této metody. Druhá část obsahuje moduly a v třetí části je samotný výzkum. Badatelsky orientovaná výuka byla prováděná formou Modulu na Základní škole Horácké náměstí a to v šestém a devátém ročníku, celkově v pěti třídách. Jednalo se vždy o úvodní hodiny do dané problematiky, kterou byla v šestém ročníku teplota a v devátém ročníku akustika. Na základě zjištěných informací, které jsou prezentovány v třetí části diplomové práce s názvem Výzkum, se ukázalo, že žáci badatelsky orientovanou výuku vnímají pozitivně, jedná se o interaktivní výuku, díky které si mohou věci sami vyzkoušet a získané vědomosti jsou pro ně trvalejší.

Abstract: This thesis deals with inquiry-based science education and its focus on the possibilities of using modules which originate in the project PROFILES. Inquiry-based science education is a form of teaching. Students do not obtain information only in frontal way, they are actively involved in solving problems. Students hypothesize, execute experiments and draw conclusions in the role of a researcher. The aim is to find how students perceive the method. Inquiry-based science education was taught by modules at primary school Horácké náměstí. In total it was taught five times in the sixth and ninth grade. In each case, it was an opening lessin for a new problem. In the sixth grade it was a temperature and in the ninth grade it was acoustics. Research showed that students perceive positively inquiry – based science educations. Information from the research is presented in the third part of the thesis which is called the Research. Students can try everything and obtained knowledge is more permanent.

Klíčová slova: Klíčová slova, bádání, badatelsky orientovaná výuka, moduly, fyzika, teplota, akustika, Key words, inquiry, inquiry – based science education, modules, physics, temperature, acoustics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Eva Trnová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 15:40, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz