Miroslava ROSÁKOVÁ

Bakalářská práce

Důsledky víkendového vyloučení nákladní a kamionové dopravy z hlediska kapacit odstavných ploch

Conseqence of truck and lorry transport elimination during the weekend in point of lay by capacity
Anotace:
Práce je zaměřena na vyhodnocení důsledků rostoucí dopravní zátěže vybraného úseku dálniční sítě ve vztahu ke specifikaci současných kapacit a teoretických potřeb pro odstavení kamionové a nákladní dopravy v čase uvažovaného víkendového omezení. Podkladem pro hodnocení dopravní zátěže se v rámci práce staly výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti z roku 2005. Součástí práce je i zdokumentování …více
Abstract:
The bachelor is focusing on an evaluation of effects of increasing traffic volume on a chosen section of motorway network in relation to specifications of recent capacities and theoretical needs for an ablactation of freight transport in time of considered weekend limitation. As source for the evaluatin of the traffic volume in the bachelor were results of counts of traffic volume on a motorway network …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Petr Jirásek
  • Oponent: Milan Bursa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/