Miroslava ROSÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Důsledky víkendového vyloučení nákladní a kamionové dopravy z hlediska kapacit odstavných ploch

Conseqence of truck and lorry transport elimination during the weekend in point of lay by capacity
Abstract:
Práce je zaměřena na vyhodnocení důsledků rostoucí dopravní zátěže vybraného úseku dálniční sítě ve vztahu ke specifikaci současných kapacit a teoretických potřeb pro odstavení kamionové a nákladní dopravy v čase uvažovaného víkendového omezení. Podkladem pro hodnocení dopravní zátěže se v rámci práce staly výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti z roku 2005. Součástí práce je i zdokumentování …more
Abstract:
The bachelor is focusing on an evaluation of effects of increasing traffic volume on a chosen section of motorway network in relation to specifications of recent capacities and theoretical needs for an ablactation of freight transport in time of considered weekend limitation. As source for the evaluatin of the traffic volume in the bachelor were results of counts of traffic volume on a motorway network …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2009
  • Supervisor: RNDr. Petr Jirásek
  • Reader: Milan Bursa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/