Petra PTÁČKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

1. Teoretická část: Produkce nezávislého filmu v České republice 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tématický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., produkce

1. Theoretical part: Production of independent films in Czech Republic 2. Practical part: Audiovisual work or thematic set of audiovisual works. The lenght at least 10min. Production.
Anotace:
Ze zkušeností z realizace "Skoro úplně vymyšleného filmu" a na základě praktických příkladů z jeho produkce se pokusím popsat právě nezávislou filosofii filmové tvorby, kterou může producent ovlivnit a předurčit uměleckou stránku filmu.
Abstract:
With my experience of creating "An almost made-up film" I will try to describe na independent phylosophy of film production which can predestinate the artistic aspects of the film. I will use practical examples from production of the film.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013
Zveřejnit od: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Šviráková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PTÁČKOVÁ, Petra. 1. Teoretická část: Produkce nezávislého filmu v České republice 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tématický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., produkce. Zlín, 2013. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Produkce