Mgr. Soňa Novotná

Bakalářská práce

Program zacházení v podmínkách Vazební věznice a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno

Treatment Program in Prison and Protective Detention Institution in Brno
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o programu zacházení ve Vazební věznici a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno (VV a ÚpVZD Brno). Cílem bakalářské práce je analýza programu zacházení ve VV a ÚpVZD Brno. Práce se zabývá programy zacházení nejen z hlediska jejich tvoření a realizovaných aktivit, ale zaměřuje se také na lidský faktor jejich tvoření a realizace. V první kapitole popisuji humanizaci vězeňství …více
Abstract:
Bachelor´s thesis deals with the treatment program at Remand Prison and Protective Detention Institution Brno (VV and ÚpVZD Brno). The aim of the thesis is to analyze the treatment program of VV and ÚpVZD Brno. The work concerns to treatment programs not just from the view of their creation and realised activities, but moreover directs to human element of their creation and realisation. In the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta