Kateřina Černá

Bakalářská práce

Edukace u žen s lymfedémem dolních končetin

Education of Female Patients with Lower Extremities Lymphedema
Anotace:
Tématem bakalářské práce je edukace u žen s lymfedémem dolních končetin. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce stručně charakterizuje základní medicínskou problematiku lymfedémů dolních končetin se zaměřením na charakteristiku, rozdělení, příčiny vzniku, diagnostiku, léčbu a komplikace. Navazující kapitoly popisují ošetřovatelství a specifika ošetřovatelské péče u pacientek …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the education of female patients with lower extremities lymphedema. The bachelor thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part in this thesis briefly characterizes basic medical problems of lower extremities lymphedema with focusing on characteristics, classification, causes, diagnosis, treatment and complications. The following chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karolina Moravcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická