Theses 

Analýza přístupů odborníků k rodičům dětí se sluchovým postižením v raném a předškolním věku – Bc. Pavla Pichová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavla Pichová

Bakalářská práce

Analýza přístupů odborníků k rodičům dětí se sluchovým postižením v raném a předškolním věku

Analysis of approaches of specialists towards parents with hearing impaired children during early age and pre-school age

Anotace: Tato bakalářská práce a výzkumný projekt se zabývají přístupem odborníků na sluchové postižení k rodině dítěte se sluchovým postižením v raném a předškolním věku. Cílem práce je analyzovat péči a přístupy lékařů a pracovníků středisek rané péče a speciálně pedagogických center pro sluchově postižené k rodinám s dítětem se sluchovou vadou. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část čtenáře seznamuje se sluchovým postižením, možnostmi vyšetření sluchu, intervencí u osob se sluchovým postižením a jejich vzděláváním. Empirická část se zabývá sběrem dat a jejich následnou analýzou.

Abstract: This bachelor´s thesis deals with approaches of specialists towards parents with hearing impaired children during early age and pre-school age. The aim of this thesis is analysis of care and approaches of specialists to families with a hearing impaired child. This thesis is divided into a theoretical and empirical part. The theoretical part includes information about hearing impairment, possibilities of examination hearing, intervention of the hearing impaired and education of the hearing impaired. The empirical part deals with getting information from respondents and analysing this information.

Klíčová slova: Dítě se sluchovým postižením, přístup odborníků, raná péče, sluchové postižení A child with hearing impairment, approaches of specialists, early intervention, hearing impairment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 00:49, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz