Zuzana KOPECKÁ

Bachelor's thesis

Stravovací návyky, pitný režim a pohybová aktivita u dětí

Children and their eating habits, water intake and physical activity
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o stravovacích návycích, pitném režimu a pohybové aktivitě u dětí. Cílem práce je zmapovat a analyzovat jejich stravovací návyky, pitný režim a pohybovou aktivitu. Teoretická část poskytuje základní informace o vývojových fázích dětského věku, charakterizuje a objasňuje základní otázky týkající se hlavních složek stravy, výživy dětí a mládeže, pitného režimu, včetně jeho …viac
Abstract:
The Bachelor thesis deals with eating habits, potable regime and physical activity of children. The aim of the work is to map and analyse their eating habits, potable routine and physical activity. The theoretical part provides basic information on child development stages, it characterizes and clarifies the basic questions concerning the main components of diet, children and youth nutrition and potable …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Karin Petřeková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPECKÁ, Zuzana. Stravovací návyky, pitný režim a pohybová aktivita u dětí. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta