Bc. Nikola Kozelková

Diplomová práce

Fast food a obézne deti

Fast food and obese children
Abstract:
This diploma thesis deals with childhood obesity in the context of fast food consumption in children and adolescents. The theoretical part of the thesis describes childhood obesity and its impact on children's health and development. It also discusses the obesogenic factors that contribute to the development of this non-communicable disease. The section of fast food describes the available fast food …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá detskou obezitou v súvislosti s konzumáciou fast foodu u detí a dospievajúcich. Teoretická časť diplomovej práce popisuje detskú obezitu a vplyv na zdravie a vývoj detí. Ďalej sa zaoberá obezitogennými faktormi, ktoré prispievajú k rozvoju tohto civilizačného ochorenia. Časť týkajúca sa fast foodu opisuje dostupné fast food reťazce, nutričný profil ponúkaných pokrmov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Nevrlá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Výživa dospělých a dětí / Výživa dospělých a dětí