Mgr. Nicol Bednáříková

Rigorózní práce

Kolektivní smlouva a její úloha v pracovním právu

The Collectiv Contrakt and its Work in Industrial Law
Anotace:
Kolektivní pracovněprávní vztahy jsou vztahy mezi subjekty, jež zastupují či reprezentují kolektivy zaměstnanců, a sdruženími zaměstnavatelů, popřípadě jednotlivými zaměstnavateli, jejichž hlavním cílem je zlepšování pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců. Kolektivní pracovní právo bývá také označováno jako autonomní právní oblast, neboť jeho normy nevyplývají z právní činnosti veřejné moci, ale …více
Abstract:
Collective and labour and legal relations are the relations between the subjects represented by the collectives of employees and associations of employers, possibly the individual employers whose main aim is to improve the working and wage conditions of employees. Collective industrial law is sometimes said to be the autonomous legal field as its standards do not arise from the legal activities of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2007

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta