Bc. Ivana Kabeláčová

Bachelor's thesis

Řízení provozu na trati 041 po její modernizaci

Traffic control on the line 041 after morednization of interlocling system
Anotácia:
Tato bakalářská práce analyzuje současné zabezpečovací zařízení na trati 041. V další části práce jsou popsány možnosti změny stávajícího zabezpečovacího zařízení na dálkově ovládané zabezpečovací zařízení. V závěru je uveden dopad této změny na délku provozních intervalů počet provozních zaměstnanců.
Abstract:
This batchelor work analyses current interlocking system on a railway line 041. Possibilities of change of the current interlocking systém into remote interlocking systém are discribed in futher part of the work. The final section covers effects of the change on the length of time slots and number of operating people.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Ivo Hruban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kabeláčová, Ivana. Řízení provozu na trati 041 po její modernizaci. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera