Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení
 (Lukáš Dušek)

2008, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dscn7f// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Zavedení dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení na trati č. 310 v úseku Olomouc hl. n. - Bruntál
 (Martin Blažek)

2017, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ens2p6// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Centrum dálkového provozu v řízení a organizaci údržby a oprav zařízení železniční infrastruktury
 (Milan Podvolecký)

2009, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tjbecq// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě | Práce na příbuzné téma

Návrh změn v technologii řízení provozu na trati Plzeň - Cheb pro začlenění do CDP Praha
 (Přemysl Plachý)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//veewrx// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Řízení provozu travní sekačky\nl{}
 (Jan Vyoral)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wcz02r// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Jednotka pro zabezpečení a řízení provozu objektu
 (Dalibor Kloss)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98650 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Řízení provozu na trati 041 po její modernizaci
 (Ivana Kabeláčová)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4byuhq// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Návrh simulačního modelu řízení provozu v železniční stanici pomocí Petriho sítí
 (Jan VOJTÍŠEK)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cxfrrw// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Systém pro řízení a monitorování síťového provozu
 (Radek VOZÁK)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//chx28l// | Inženýrská informatika / Distribuované systémy a počítačové sítě | Práce na příbuzné téma