Bc. Denisa Macečková

Bakalářská práce

Genderová diskriminace při přijímání do pracovního poměru a možnosti její eliminace

Gender discrimination in job recruitment and the possibilities of its elimination
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou genderové diskriminace při přijímání do pracovního poměru a hledá možnosti, jak tento problém eliminovat. Ženy se setkávají s překážkami, které jim znesnadňují vstup na pracovní trh nebo omezují jejich výběr pracovních pozic. Můžeme mezi ně zařadit diskriminující inzeráty, ve kterých zaměstnavatelé upřednostňují mužské uchazeče; selekci životopisů a ústní pohovor …více
Abstract:
This bachelor thesis concerns the issues of gender discrimination during job recruitment and looks for ways to eliminate this problem. Women encounter difficulties and limitations when entering a labor market. Among these obstacles can be classified discriminatory job advertisements in which employers prefer male candidates; selection of CVs and oral interviews that are carried out on the basis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií