Lucie Tatoušková

Bakalářská práce

Gender Issues and Women Discrimination in the Workplace: Closing the Gender Gap (Comparison between Sweden and the Czech Republic)

Gender Issues and Women Discrimination in the Workplace: Closing the Gender Gap (Comparison between Sweden and the Czech Republic)
Anotace:
Iniciativou této práce bylo zhodnotit genderovou nerovnost a diskriminaci žen v multikulturní realitě, jak z hlediska platu, tak sociálního postavení a vnitřní hierarchie profesí. Další zkoumání se týkalo existence „skleněného stropu“, který pro ženy představuje pomyslnou bariéru růstu. Hlavním cílem bylo navrhnout opatření vedoucí ke zmenšení či úplnému odstranění genderové mezery a diskriminaci žen …více
Abstract:
The thesis's initiative was to evaluate gender inequality and discrimination of women in multicultural reality, whether in terms of salary, social status, or internal hierarchy of professions, along with the existence of a “glass ceiling.” The main aim was to propose measures leading to reduction and preferably closing the gender gap and discrimination of women in the managerial environment and public …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Alena Filipová
  • Oponent: Jiří Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81293