Ing. Tofik Taghiyev

Diplomová práce

Economics and Business in Social Sphere

Economics and Business in Social Sphere
Anotace:
Tato studie zkoumá kanály podniků, které mohou ovlivnit ekonomický rozvoj a výkonnost. Rovněž analyzuje, jak tyto kanály mají relativní význam pro sociální zabezpečení a rozvoj. Konkrétním cílem této studie je odhalit kanály, kterými mohou podniky a společnosti působící ve společnosti ovlivnit ekonomický rozvoj a růst, nebo v opačném případě by mohly bránit procesu. Tato studie si klade za cíl spíše …více
Abstract:
This study explores the channels of businesses that can influence economic development and performance. It also analyzes how these channels are of relative significance for social welfare and development. The particular aim of this study is to reveal the channels in which the businesses and the firms operating within the society can influence the economic development and growth or in the other case …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní