Josef Břicháček

Bakalářská práce

Hodnocení pracovního výkonu a jeho vliv na výkon zaměstnanců

Evaluation of work performance and its impact on employee performance
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na nástroje pro hodnocení pracovního výkonu. V práci jsou uvedeny jednotlivé nástroje a vlivy, které mají přímý i nepřímý vztah k hodnocení výkonu zaměstnance. Tyto nástroje jsou aplikovány na sledovanou skupinu a je sledován jejich vliv na plnění cílů. Součástí práce jsou také sledovány vlivy, které působí na manažera a díky kterým není schopen využívat všechny nástroje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with instruments for work performance evaluation. There are particular instruments and influences in the thesis, that have direct or indirect relation to the employee performance evaluation. These instruments where applied to a monitored group and then it was observed how it influenced to achieve their goals. The thesis also includes impacts, that affect manager. Due to this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2022
  • Vedoucí: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.
  • Oponent: Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku