Bc. Martina KRNÁČOVÁ

Diplomová práce

Skúsenosť rodičov s umieraním dieťaťa v paliatívnej starostlivosti

Parents´ experience with a dying child in palliative care
Abstract:
Aim: The aim of the diploma thesis was to describe and analyse parents' experience with dying of their child with life limiting and/or life threatening disease. We focused on experience with disease, therapy and death of a child. Methods: Sample was created by method of selecting sampling and there were 4 mothers included into study, whose children died from life limiting or life threatening disease …více
Abstract:
Cieľ: Cieľom diplomovej práce bolo opísať a analyzovať skúsenosť rodičov s umieraním ich dieťaťa so život limitujúcim a/alebo život ohrozujúcim ochorením. Zamerali sme sa na skúsenosť s ochorením, jeho liečbou a úmrtím dieťaťa. Metodika: Výskumný súbor bol tvorený metódou zámerného výberu a do štúdie boli zaradené 4 matky, ktorým zomrelo dieťa v dôsledku život ohrozujúceho alebo život limitujúceho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRNÁČOVÁ, Martina. Skúsenosť rodičov s umieraním dieťaťa v paliatívnej starostlivosti. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v pediatrii

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.