Alžběta KRBCOVÁ

Diplomová práce

Výchova a diverzita: nástin obsahu pojmů nejčastěji užívaných v souvislosti s výchovou v diverzitě

Education and Diversity : An outline of definitions mostly frequented in the context of education in diversity.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vymezením základního teoretického rámce výchovy v diverzitě. Mezi hlavní pojmy, které doprovázejí problematiku a de facto ji vymezují jsou: kultura, etnikum a etnicita, multikulturalismus a multikulturalita, multikulturní, interkulturní a transkulturní přístup ve výchově a vzdělávání. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a specification of essential theoretic frame of education in diversity. The main definitions that are conected with followed problems are culture, etnicity, multiculturalism and multiculturality, multicultural, intercultural and transcultural approach in education. This work is selected into the two parts: theoretical and empirical. The theoretical part contains the definitions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 12. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Petra Morvayová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRBCOVÁ, Alžběta. Výchova a diverzita: nástin obsahu pojmů nejčastěji užívaných v souvislosti s výchovou v diverzitě. Ústí nad Labem, 2008. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 13. 11. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta