Bc. Ilona Tomášková

Diplomová práce

Pracovní listy zaměřené na estetické vzdělávání na středních odborných školách

Worksheets focused on education of aesthetics in vocational schools
Anotace:
Diplomová práce nese název „Pracovní listy zaměřené na estetické vzdělávání na SOŠ“. Pojednává o tvorbě pracovních listů pro předmět Estetická výchova, které mají sloužit jako motivace žáků pro tento předmět, zároveň rozšíření jejich vědomostí a dovedností, zpestření výuky a tím i efektivní opakování nebo procvičování ve výuce. Využívat je učitelé mohou i jako formu zadání domácího úkolu pro žáky. …více
Abstract:
The diploma thesis is called "Worksheets focusing on aesthetic education at SOŠ". It deals with the creation of worksheets for the subject of Aesthetic Education, which should serve as motivation of pupils for this subject, as well as the expansion of their knowledge and skills, diversification of teaching and thus effective repetition or practice in teaching. Teachers can use them as a form of assigning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: RNDr. Barbora Javorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta