Bc. Gabriela Látalová

Diplomová práce

Netradiční metody výuky matematiky na 1. stupni základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení a chování.

Nontraditional methods of teaching mathematics at the primary school for pupils with specific learning difficulties and behavioural disorders.
Anotace:
Diplomová práce se věnuje netradičním metodám výuky matematiky na 1. stupni základní školy, zejména Hejného matematiky. Obsah práce je rozdělen do 4 kapitol. První kapitola představuje matematiku v systému kurikulárních dokumentů, druhá kapitola se věnuje problematice specifických poruch učení a chování a třetí kapitola podává informace o vyučovacích metodách, jejich klasifikaci a zaměřuje se na netradiční …více
Abstract:
This theses is concerned with certain nontraditional education methods in mathematics in the first grade of the primary school system. This method is Hejny method – named after professor M. Hejny. There are four chapters in the content of this theses. The first chapter frames the subject of mathematics within the curriculum; the second chapter talks about the challenges with children with specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Růžena Blažková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta