Bc. Erik Klimeš

Diplomová práce

Praxe a možnosti uplatňování hmotné a nehmotné motivace v malé organizaci

The Possibilities of Using Material and Immaterial Motivation in Praxis in a Small Organization
Anotace:
Tato diplomová práce „Praxe a možnosti uplatňování hmotné a nehmotné motivace v malé organizaci“ analyzuje používané nástroje motivace v malé firmě a jejich dopad na produktivitu práce a spokojenost zaměstnanců. První část shrnuje teoretické poznatky o motivaci a jejím vlivu na pracovní výkon. Druhá část obsahuje analýzu prostředků používaných k motivaci ve vybrané firmě. Poslední část obsahuje navržená …více
Abstract:
This diploma thesis "Practice and possibilities of use of the material and non-material motivation in small bussiness" analyses the applied instuments in small bussiness and their impact on productivity and contentment of the staff. The first part sums up the theoretical knowledge about motivation and its influence on the work performance. The second part contains the analysis of instruments used to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jan Kolář
  • Oponent: Mgr. Ing. Tomáš Prekop, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance