Bc. Jana Rajmanová

Diplomová práce

Kvalita a dostupnost zdravotní péče ve světle reforem

The guality and accessibility of health care in the light of reforms
Anotace:
Cílem diplomové práce je rozbor nynějšího stavu zdravotnictví v České republice, posouzení návrhů a postupně schvalovaných zákonů na zlepšení stavu kvality a dostupnosti zdravotní péče. Diplomová práce se „ Kvalita a dostupnost zdravotní péče ve světle reforem“ se zabývá zdravím, právním rámcem péče o zdraví, je také zaměřena pozornost na aktivity na podporu zdraví v českém zdravotnictví. Popisuje …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the current state of health care in the Czech Republic, the assessment of proposals and gradually approved laws on improvement of the quality and availability of health care. The thesis "The quality and availability of health care reform in the light" deals with health, legal framework of health care is also focused attention on health promotion activities in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 11. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní