Bc. Irena Křemenová

Diplomová práce

Revize Rejstříku transparentnosti EU: pozice českých subjektů

The Review of the EU Transparency Register: Attitudes of Czech Subjects
Anotace:
Po svém dvouletém fungování byl Rejstřík transparentnosti Evropské unie podroben revizi. Na jejím základě došlo k několika změnám v samotné interinstitucionální dohodě, která fungování Rejstříku ošetřuje. Tato práce zjišťuje postoje českých v Rejstříku registrovaných subjektů k těmto uskutečněným změnám za použití dotazníku. Tím rovněž sleduje, jak se tyto subjekty orientují v prostředí, do kterého …více
Abstract:
After two years of its operation, the European Union Transparency Register was reviewed. Based on the review, several changes occurred in the inter-institutional agreement that treats the operation of the Register. Through questionnaire, this master thesis investigates the attitudes of the Czech subjects enrolled in the Register towards these changes. Thereby, this thesis also observes how these subjects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií