Bc. Natálie Horáčková

Diplomová práce

Prostředí podniku jako determinující stimul

Company environment as a determining stimulus
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat a dokázat, nakolik je vnější a vnitřní prostředí podniku určujícím podnětem pro změnu chování podniku a změny nastávající uvnitř podniku. Jak změny vyvolané stimuly z vnějšího a vnitřního prostředí ovlivňují chod firmy. Jak firma na tyto stimuly reaguje a jak firma problémy řeší. Práce je založena na empirické studii.
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyze and prove to what extent the external and internal environment of the company determines the incentive for a change in the behavior of the company and changes occurring within the enterprise. How changes caused by stimuli from the external and internal environment affect the operation of the company. How does the company respond to these incentives and how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horáčková, Natálie. Prostředí podniku jako determinující stimul. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní