Mgr. Pavel Růžička

Bakalářská práce

Sledování srdeční frekvence a ventilačních parametrů při Spinningu

Monitoring of heart rate and ventilation Parametres by Spinning
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá měřením srdeční frekvence a ventilačních parametrů při Spinningu, jejím cílem je přinést konkrétní údaje o možné energetické náročnosti Spinningu pro lidský organismus. V úvodní části jsou shrnuty dosavadní teoretické znalosti o Spinningu včetně vybavení na Spinning lekci či tzv. energetických zón, autor je doplňuje o poznatky získanými z praxe při vedení svých Spinning …více
Abstract:
This thesis deals with measurements of heart rate and ventilation levels during Spinning lessons. Its goal is to deliver particular data of possible energy intensity of Spinning for human organism. In the prologue the existing theoretical knowledge about Spinning, including Spinning lessons equipment or so-called energy zones, is summarized. The author supplements it with experience gained during his …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií