Theses 

Vztah kvality ochranných pracovních pomůcek a rizika na úseku BOZP – Radka Vašinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Radka Vašinová

Bakalářská práce

Vztah kvality ochranných pracovních pomůcek a rizika na úseku BOZP

Relationship Quality Personal Protective Equipment and Risks in the Section of Occupational Health and Protection of Safety

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení vztahu kvality ochranných pracovních pomůcek a vyhodnocení rizik na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem této práce je definovat zásady výroby ochranných pracovních pomůcek, které by minimalizovaly poranění rukou a zhodnotit stávající úroveň kvality ochranných pracovních pomůcek. Teoretická část popisuje význam BOZP, přístupy k BOZP, základní právní předpisy týkající se BOZP a definuje osobní ochranné pracovní pomůcky, zvláště pak ochranné osobní pracovní pomůcky zaměřené na ochranu rukou. V praktické části jsou pak definovány zásady výroby ochranných pracovních pomůcek, které minimalizují poranění rukou.

Abstract: This bachelor´s thesis is focused on assessing the relationship between the quality of personal protective equipment and risk evaluation in the field of occupational health and safety. The aim of this work is to define the principles of making personal protective equipment that help minimize hand injuries, and to evaluate the level of current personal protective equipment. The theoretical part describes the importance of occupational health and safety, access to health and safety and basic legislation on health and safety. It also defines personal protective equipment, in particular personal protective work aids designed for protecting hands. The practicle parts define the principle of producing personal protective equipment that minimizes hand injuries.

Klíčová slova: Ochranné pracovní pomůcky, rizika, BOZP, ochranné pracovní rukavice, normy ČSN, kvalita, právní předpisy, bezpečnost práce

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Pavel Mauer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44140 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Vašinová, Radka. Vztah kvality ochranných pracovních pomůcek a rizika na úseku BOZP. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:11, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz