Karolína ŠÍMOVÁ

Master's thesis

Úřad práce jako plátce dávek nepojistných systémů sociálního zabezpečení

The local government labour department and its role in the payment of social system allowances
Abstract:
Předmětem mé diplomové práce je úloha Úřadu práce v oblasti nepojistných sociálních dávek. Cílem práce bylo podat ucelený přehled o nepojistných sociálních dávkách, jejich charakteristika, přiblížit úlohu Úřadu práce České republiky jakožto plátce jednotlivých nepojistných sociálních dávek občanům.
Abstract:
The subject of my thesis is the role of the Labor Office in non-insurance social benefits. The main aim of the thesis was to provide a comprehensive overview of uninsurable social benefits, their characteristics, to give an insight into the role of the Labor Office of the Czech Republic and the payer of individual non-insurance social benefits.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Bc. et Mgr. Ilona Kostadinovová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠÍMOVÁ, Karolína. Úřad práce jako plátce dávek nepojistných systémů sociálního zabezpečení. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/