Theses 

Volný čas na křižovatkách filozofie a náboženství. Možné odpovědi na otázku : Proč je obor Pedagogika volného času na Teologické fakultě ? – Alena SKUHROVCOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Alena SKUHROVCOVÁ

Bakalářská práce

Volný čas na křižovatkách filozofie a náboženství. Možné odpovědi na otázku : Proč je obor Pedagogika volného času na Teologické fakultě ?

Možné odpovědi na otázku: Proč je obor Pedagogika volného času na Teologické fakultě?

Leisure on the Crossroads of Philosophy and Religion Possible Answers on the Question: Why is the Subject Leisure Taime Education Taught on the Faculty of Theology?

Anotace: Práce má za cíl nalézt vztah mezi náboženstvím a volným časem. První část shrnuje přístup k volnému času v jednotlivých obdobích a v různých filozofických směrech. Druhá část práce se zabývá pojetím volného času v dnešní moderní (postmoderní) době a hledáním východisek z naší neschopnosti prožívat autentický volný čas. Volný čas je zde ukazován jako stav duše, jako pocit svobody, ne jako konkrétní časový úsek. V závěru pak objevujeme, že takový volný čas, který prezentujeme, je ve své podstatě cestou k hledání Boha.

Abstract: This thesis wants to find the relationship betwen religion and leisure. The first part rewiews the approach to the leisure trough past centuries and several different philosophical wiews. The second part looks on todays inability to experience leisure and tries to find possibilities to change this problem. Leisure is there wiewed as a condition of the soul, not as the particular time. In the end the work prsesents leisure as a specific way of looking for God.

Klíčová slova: Volný čas, paideia, kontemplace, protestantismus, fordismus, logoterapie, volný čas jako stav duše, cesta k Bohu.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2009
  • Identifikátor: 14420

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

SKUHROVCOVÁ, Alena. Volný čas na křižovatkách filozofie a náboženství. Možné odpovědi na otázku : Proč je obor Pedagogika volného času na Teologické fakultě ?. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz