Bc. Simona Málková

Bakalářská práce

Kvalita trávení volného času jako prevence syndromu vyhoření manažerskou optikou

The quality of leisure time as the prevention of burnout syndrom from managerial perspective
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou volného času jako prevence syndromu vyhoření u manažerů předem vybrané firmy. Teoretická část se zaměřuje na sociální pedagogiku a její význam v pracovním prostředí. Rozvádí pojem volný čas a vztah mezi volným a pracovním časem. Dalším tématem, kterým se práce zabývá je syndrom vyhoření. Důležitou část tvoří kapitola o kvalitě života a jejím vnímání. Neopomenutelným …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of leisure time as prevention of burnout syndrome for managers of a pre-selected company. The theoretical part focuses on social education and its meaning in the working environment. It elaborates the concept of leisure time and determines the relationship between leisure time and time spent at work. Second part of the thesis deals with burnout syndrome. An …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Nýdrlová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta