Bc. Kateřina Pobežalová

Master's thesis

Fúze společnosti Max spol. s r. o.

Merger of Max spol. s r. o.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou fúze a jejich souvislostí v širším kontextu. Důraz je kladen zejména na ekonomické, legislativní a personální aspekty přeměny ekonomických subjektů. Teoretické poznatky z úvodních kapitol jsou následně doplněny o konkrétní případ fúze v podmínkách českého podnikatelského prostředí. Jedná se o realizaci fúze společnosti Max spol. s r.o. se společností TIA s.r …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the merger and their relations in a broader context. Emphasis is placed on the economic, legal and personal aspects of the transformation of economic entities. Theoretical knowledge of the introductory chapters are subsequently added the specific case of a merger within the Czech business environment. It is the realization of the merger of Max Ltd. with TIA Ltd. Detailed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Reader: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní