Bc. Jan Bureš

Diplomová práce

Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podniku po přechodu na vykazování v souladu s IFRS pro malé a střední podniky.

Evaluation of the company financial position and perfomance after the transformation to reporting in accordance with the IFRS for SMEs.
Anotace:
Předmětem diplomové práce Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podniku po přechodu na vykazování v souladu s IFRS pro malé a střední podniky. je zhodnocení výkonnosti vybraného podniku pomocí ukazatelů finanční analýzy před přechodem a po přechodu na IFRS pro malé a střední podniky. Práce se dělí na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny nástroje finanční analýzy …více
Abstract:
The aim of the submited master’s thesis Evaluation of the company financial position perfomance after the transformation to reporting in accordance with the IFRS for SMEs is to evaluate the performance of a selected company using the financial analysis methods before and after a conversion to IFRS for SMEs. The thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The former describes methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. František Kalouda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta