Bc. Yana Chernykh

Bachelor's thesis

Efektivita stimulačních procesů ve vztahu k výkonu zaměstnanců

Efficiency of the stimulation process in relation to the employee performance
Abstract:
Téma této bakalářské práce se nazývá „Efektivita stimulačních procesů ve vztahu k výkonu zaměstnanců“, přičemž toto téma je aktuální mj. z důvodu současného převisu poptávky po práci nad její nabídkou a z toho plynoucí potřeby efektivně pracovat s již dostupnými lidskými zdroji. Cílem této práce je poté nejprve shrnout stávající teoretické poznatky v oblasti stimulace a motivace k pracovnímu výkonu …more
Abstract:
The topic of this bachelor´s thesis is called „Efficiency of the stimulation process in relation to the employee performance“. This topic is very relevant nowadays i.a. due to the current excess of demand for work over the supply of work, which leads to the need to work effectively with the already available human resources. The goal of this thesis is to summarize theoretical knowledge in the area …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Helena Pleskotová
  • Reader: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní