Mgr. Jitka Šályová

Bakalářská práce

Elektronická podpora výuky pravděpodobnosti

Electronic support teaching of probability
Abstract:
This thesis focuses on one of the basic term of probability, on the random variable, different types of the distribution this variable and the consecutive aplication on exercises. The first part introduces the necessary theory of probability. In the following two parts are discribe discrete distributions and continuous distributions of random variable, follows examples with utilization of system STATISTICA …více
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na jeden ze základních pojmů pravděpodobnosti, na náhodnou veličinu, různé typy jejího rozdělení a následnou aplikaci v příkladech. První část uvádí potřebnou teorii z oblasti pravděpodobnosti. V následujících dvou jsou podrobně popsané diskrétní a spojité typy rozdělení náhodné veličiny. Následují řešené příklady s využitím systému STATISTICA a vykreslení grafů funkcionálních …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Oponent: Mgr. Stanislav Abaffy

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika