RNDr. Hana Bydžovská, Ph.D.

Disertační práce

Towards Prediction and Recommendation in Higher Education

Towards Prediction and Recommendation in Higher Education
Anotace:
Každý semestr si studenti musí vybrat předměty, které budou studovat. Hlavním cílem této práce je zanalyzovat jejich chování, abychom byli schopni spolehlivě předvídat jejich úspěšnost. K dosažení tohoto cíle jsme použili různé techniky dolování výukových dat. Z univerzitního systému jsme extrahovali data, která reprezentují sociální chování studentů. Prokázali jsme, že tento typ dat výrazně zvyšuje …více
Abstract:
One of the main problems the university students are facing is to create and manage the semester course plan. The main aim of this thesis is to analyse students’ behaviour in order to reliable predict the student performance. To achieve this goal, we utilized different data mining techniques. We extracted data about students social behaviour from the university information system and proved their positive …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc., Assoc. Prof. Alípio M. Jorge

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky