Bc. Alexandra Habová

Diplomová práce

Autenticita a komercia v procese prezentácie kultúrneho dedičstva

Authenticity and commercialism in process of cultural heritage promotion ( case study on U dobrého pastiera )
Abstract:
The master’s thesis Authenticity and Commerce in the Process of Presenting Cultural Heritage deals with the problem of involving intangible elements of cultural heritage in tourism. It describes both the reasons for this connection and the negative or positive consequences of this process. This is done with the involvement of current trends that have a major impact on the area. If cultural heritage …více
Abstract:
Diplomová magisterská práca Autenticita a komercia v procese prezentovania kultúrneho dedičstva, sa zaoberá problémom zapojenia nehmotných prvkov kultúrneho dedičstva do cestovného ruchu. Popisuje tak dôvody tohto spojenia, ako aj negatívne či pozitívne dôsledky procesu. Deje sa tak, za zapojenia súčasných trendov, ktoré majú na danú oblasť veľký vplyv. Ak má byť kultúrne dedičstvo v cestovnom ruchu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta