Jana Králová, DiS.

Bakalářská práce

Struktura uchazečů o zaměstnání na Katastrálním úřadu pro Moravskoslezský kraj

The Structure of Cadastral Office Applicants at Moravia-Silesian Region
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Struktura uchazečů o zaměstnání na Katastrálním úřadu pro Moravskoslezský kraj" obsahuje především základní pojmy státní správy, státní služby a poukazuje na zájem uchazečů výběrových řízení o státní službu. Analyzuje dopady aplikace zákona o státní službě na strukturu uchazečů o zaměstnání. Cílem práce je zjistit dopady zákona o státní službě na strukturu uchazečů přihlášených …více
Abstract:
The bachelor's thesis on the topic "Structure of job seekers at the Cadastral Office for the Moravian-Silesian Region" contains mainly the basic concepts of country administration, civil service and shows the interest of applicants in civil service competitions. It analyzes the effects of the application of the Civil Service Act on the structure of job seekers.The aim of the thesis is to find out the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Králová, Jana. Struktura uchazečů o zaměstnání na Katastrálním úřadu pro Moravskoslezský kraj. Havířov, 2021. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola PRIGO, z.ú.. Rektorát

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola PRIGO, z.ú., Rektorát