Tomáš Kubíček

Bakalářská práce

Návrh zabezpečení obchodu se zahrádkářskými potřebami

A Design for the Security of a Gardening Supplies Outlet
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na návrh zabezpečení prodejního objektu. V teoretické části jsou rozebrány prostředky technické ochrany určeny k ochraně objektů. Cílem praktické části je návrh poplachového zabezpečovacího systému s ohledem na bezpečnostní posouzení objektu. Návrhem jsou dvě varianty, první se zaměřuje na zabezpečení objektu proti vniknutí pachatele. Druhá varianta se zabývá rozšířením …více
Abstract:
This bachelor thesis is focusing on developing a security system for shopping area. In theoretical part are described means of technical protection used in securing a property. Practical part of the thesis is aiming for designing security alarm system with consideratiom of safety assessment of property. Proposition consist of two possible solutions. First is to secure property against intrusion offender …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Skočík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubíček, Tomáš. Návrh zabezpečení obchodu se zahrádkářskými potřebami. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management