Martin Velecký

Bakalářská práce

Zabezpečovací systém s autentizací pomocí mobilního telefonu

A Security System with Mobile Phone Authentication
Anotace:
Cílem práce je vytvořit zabezpečovací systém s autentizací uživatelů prostřednictvím mo-bilního telefonu. Teoretická část se zabývá poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy, technologií Bluetooth a platformou Arduino. V praktické části se zabývám ná-vrhem zabezpečovacího systému, jeho konstrukcí, vytvoření programového vybavení pro mikropočítač a vytvořením mobilní aplikace.
Abstract:
The aim of the thesis is to create an intruder alarm system with user authentication via mo-bile phone. The theoretical part deals with intruder alarm system, Bluetooth technology and the Arduino platform. In the practical part we deal with the design of the security system, its construction, software development for microcomputers and the creation of mobile ap-plications.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Dolinay, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Velecký, Martin. Zabezpečovací systém s autentizací pomocí mobilního telefonu. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe