Bc. Kamila Sedláčková

Diplomová práce

Vysokorychlostní železnice v Polsku

High-speed Railways in Poland
Anotace:
Diplomová práce „Vysokorychlostní železnice v EU“ si klade za cíl zhodnotit výhodnost výstavby plánovaných vysokorychlostních tratí v Polsku. K tomu bude v práci využito pěti ukazatelů, které v jejím průběhu identifikujeme na základě teorie ekonomie vysokorychlostní železnice. Těmito ukazateli jsou náklady výstavby, potenciální využití tratě, existence alternativních možností dopravy na daných úsecích …více
Abstract:
Thesis "High-speed railways in the EU" aims to evaluate the profitability of the construction of the planned high-speed lines in Poland. We are going to use five indicators that we identify on the basis of economic theory of high-speed rail. These indicators are the costs of construction, the potential utilization of the track, the existence of alternative transport options on those routes, time savings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eliška Hanauerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta