Mgr. Libor Bílek

Bakalářská práce

Akce "Včela". Likvidace údajné protistátní skupiny na Uherskobrodsku v roce 1951

Action 'Včela' ('Bee'). Liquidation of an Alleged Subversive Group in the Region of Uherský Brod in 1951
Anotace:
Tématem práce je tzv. akce „Včela“, která byla uskutečněna v letech 1951 – 1952 Státní bezpečností a spočívala v zatčení několika desítek členů údajné odbojové skupiny na Uherskobrodsku. Náplní práce je popis průběhu vyšetřování zatčených osob a rozbor metod, které při něm byly využívány. Součástí práce je pokus o odhalení příčin, které k akci „Včela“ vedly, a záměrů, které byly akcí sledovány.
Abstract:
The topic of the work is so-called action 'Včela' ('Bee'), which was realized by the secret police (StB) between 1951 and 1952. During the action many people were arrested under suspicion of taking part in a big subversive group. The work tries to describe the investigation of arrested people and the methods used in it. Part of the work is an attempt to reveal the causes of the action and the goals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta