Bc. Sandra VYORALOVÁ

Bakalářská práce

Sportovní marketing

Sports marketing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou sportovního marketingu. Také detailně řeší využití marketingových komunikací v oblasti sportu. Práce s také zabývá sponzorováním v oblasti sportu, jelikož sponzoring je jednou z nejvíce využívaných forem marketingových komunikací ve sportu. Práce se také detailně zaobírá využitím marketingových komunikací ve zlínském hokejovém klubu HC RI Okna. Po analýze následuje …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problems of sports marketing. It also solves, in detail, the exploitation of the marketing communications in the field of sport. Moreover, the thesis focuses on a sonsorhip in field of sport, because the sponsorship is one of the most exploited forms of the marketing communications in sport. Furthermore, the thesis deals in detail with the utiization of the marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009
Identifikátor: 10543

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Petr Podlešák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYORALOVÁ, Sandra. Sportovní marketing. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace