Ing. Karolína Janoutová, BBA

Diplomová práce

Marketingová komunikace obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky

Marketing communications public service company Helping paws
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice marketingové komunikace. Teoreticko-metodologická část práce je zaměřena na charakteristiku pojmů spojených s tímto tématem a problematikou neziskového sektoru s důrazem na obecně prospěšnou společnost. V praktické části práce analyzuji a následně vyhodnocuji již konkrétní marketingovou komunikaci obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky, která se zabývá …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of marketing communications. Theoretical- methodological part of this work is concentrated on concepts related to this issue and the issue of non-profit sector, with emphasis on public service company. The practical part analyzes and evaluates specific marketing communication public service company Helping paws, which deal with training assistance dogs for the handicapped …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní