Bc. Klaudia Brišáková

Bakalářská práce

Modelování s diferenciálními rovnicemi 1. řádu

Modeling with differential equations of the first order
Abstract:
Thesis is dealing with modelling possibilities by first order differential equations in fields of physics, biology, economy and social studies. Modelling possibilities are presented using specific models in mentioned fields. Those models can be easily extended or even applied in different fields. Almost every model is supplemented by pictures making modelling problem and its solution more understandable …více
Abstract:
Práce se zabývá možnostmi modelování v oblasti fyziky, biologie, ekonomie a sociálních věd pomocí diferenciálních rovnic prvního řádu. Možnosti modelování jsou představeny prostřednictvím konkrétních modelů, které je však možno dále rozšířit, či dokonce obdobně aplikovat i v jiných oblastech. Pro názornost a lepší pochopení modelovaného problému nebo jeho řešení je téměř každý model doplněn o obrázky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kalas, CSc.
  • Oponent: Mgr. Milan Bačík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta