Jan VANĚK

Bakalářská práce

Inteligentní domácnost bytu nebo domu \nl{}

Intelligent House or Building \nl{}
Anotace:
Předmětem této práce je popis základních systémů inteligentních budov.\nl{} Teoretická část se zabývá vlastnostmi a systémy inteligentních budov, v druhé části jsou popsány způsoby vzájemné komunikace mezi komponenty inteligentní budovy a komunikace inteligentní budovy s vnějším prostředím.\nl{} Praktická část se věnuje projektovému záměru aplikace některých systémů inteligentních budov na rodinný …více
Abstract:
Thesis is divided into two parts, theoretical and practical. \nl{} The theoretical part deals with the properties and systems for intelligent buildings, in the second section describes interaction between the components of the intelligent building and with the external environment. \nl{} The practical part is devoted to the project intention by some systems of intelligent buildings to familly house …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2014
Zveřejnit od: 10. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. František Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VANĚK, Jan. Inteligentní domácnost bytu nebo domu \nl{}. Praha, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe