Bc. Monika Havelková

Diplomová práce

Lidské zdroje jako potenciál regionálního rozvoje - komparace na úrovni krajů České republiky

Human resources as a potential of regional development - comparison at the level of regions of the Czech Repubic
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje stav lidských zdrojů v jednotlivých krajích České republiky. Provádí komparaci lidských zdrojů a posuzuje odlišnosti v krajích České republiky, a to za roky 1991, 2001 a 2011, kdy se uskutečnily poslední tři Sčítání lidu, domů a bytů na území našeho státu.
Abstract:
This thesis analyzes the state of human resources in the regions of the Czech Republic. Performas a comparison of human resources and assesses differences in the regions of the Czech Republic, for the years 1991, 2001 and 2011, when he made his last three census and housing in our country.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Havelková, Monika. Lidské zdroje jako potenciál regionálního rozvoje - komparace na úrovni krajů České republiky. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní