Bc. Matěj Lebeda

Diplomová práce

Vývoj a činnost Speciální pořádkové jednotky Policie České republiky Moravskoslezského kraje.

The evolution and activity of the Specialised riot Police unit of the Moravian - Silesian region.
Anotace:
Diplomová práce věnuje pozornost funkci a působnosti útvaru Speciální pořádkové jednotky Moravskoslezského kraje Policie České republiky. V tomto ohledu je obsahem práce stručný historický přehled tohoto útvaru, kapitola o jednotlivých činnostech této jednotky, včetně představení policejních specializací v rámci tohoto útvaru. Samostatnou kapitolu tvoří struktura tohoto útvaru a jeho přesný popis, …více
Abstract:
The thesis is focused on function and activity of The Special Public Order Unit of the Moravian-Silesian Region. This thesis contents a brief summary of unit´s history and chapter on particular activities of the unit including presentation of certain police specializations within the unit. Structure of the unit and it´s exact description are included in a separate chapter of the thesis. The objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/hyspb/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Milan Kokoř

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika