Jan Růžička

Diplomová práce

Management nakládání s komunálními odpady v Jindřichově Hradci

Management of Municipal Waste Management in Jindřichův Hradec
Anotace:
Diplomová práce se zaměřovala na rozbor současného systému nakládání s komunálními odpady v Jindřichově Hradci. Cílem bylo vyhodnotit vývoj produkce odpadů ve městě a dále vyhodnotit vývoj příjmů a výdajů města na odpadové hospodářství. Dalším cílem bylo zjistit, zda obyvatelé jindřichohradeckých sídlišť Hvězdárna a Vajgar třídí odpad a zda třídí také bioodpad. Zjišťovány byly také důvody, proč obyvatelé …více
Abstract:
This thesis is focused on the analysis of the current system of municipal waste management in Jindřichův Hradec. The aim was to evaluate the development of waste in a further evaluate the development of revenue and expenditure of city waste management. Another objective was to determine whether residents of housing estate Hvězdárna and Vajgar in Jindřichův Hradec sort waste and whether the class also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2015
  • Vedoucí: Oldřich Syrovátka
  • Oponent: Miloslava Hiršová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47472

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management