Lukáš SINU

Bakalářská práce

Vliv různých poplatků za komunální odpad na míru třízení komunálního odpadu v Ústeckém kraji.

The influence of various fees for municipal waste on the rate of municipal waste sorting in the Ústí Region.
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Vliv různých poplatků za komunální odpad na míru třízení komunálního odpadu v Ústeckém kraji" se zabývá problematikou stanovení plateb za komunální odpad s důrazem na motivační platby. První část práce je zaměřena na teoretické ukotvení systému plateb za komunální odpad v prostředí České republiky, na komparaci s ostatními evropskými zeměmi. V této části jsou představeny …více
Abstract:
The bachelor's thesis entitled "The influence of different fees for municipal waste on the rate of municipal waste sorting in the Ústecký Region" deals with the issue of determining payments for municipal waste with an emphasis on incentive payments. The first part of the thesis is focused on the theoretical anchoring of the system of payments for municipal waste in the Czech Republic, on comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SINU, Lukáš. Vliv různých poplatků za komunální odpad na míru třízení komunálního odpadu v Ústeckém kraji.. Ústí nad Labem, 2023. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická